X
تبلیغات
رایتل

تحقیق در مورد انواع بافت در گیاهان

دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 23:42
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
تحقیق در مورد انواع بافت در گیاهان

تحقیق در مورد انواع بافت در گیاهان

تحقیق در مورد انواع بافت در گیاهان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه36

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

تاریخچه 2

 

مفاهیمپایه 2

 

اپیدرم 3

 

تفاوتهایاستوماتهای‌آبی‌واستوماتهای‌هوایی‌ 5

 

مشخصاتدیوارهسلولهایاپیدرمی 6

 

کلانشیم: 9

 

ویژگیهاییاختههایکلانشیمی 10

 

اسکلرانشیم: 13

 

بافتترشحی 13

 

انواعساختارهایترشحی 14

 

ساختارهایترشحیبیرونی 15

 

کرکهای‌ترشحی‌ 16

 

هیداتودها 16

 

غده‌های‌ترشح‌کننده‌موسیلاژ 17

 

غده‌های‌ترشح‌کننده‌ترپن‌ها 17

 

انواعترشحاتگیاهی 19

 

بافتهادی 21

 

بافتآوندچوبی 21

 

ساختاروشکلدیوارهپسینعناصرتراکئیدی 23

 

یاخته‌هایپارانشیمی 24

 

بافتمقاومدرگیاه 27

 

انواعبافتمریستمی 28

 

بافتهایبالغ 29

 

بافتهایمرکب 30

 

خصوصیاتمورفولوژیککروموزوم 33

 

منابعومراجع: 33

 

 

تاریخچه

بافتشناسیگیاهیتاریخیدیرینهداردوباکوششدانشمندانمثلمالپیگیوگرو ، ابتدادراواسطقرنهفدهمبنیانگذاریشد. گروتوانستتصاویردقیقیاربافتهایگیاهیراکشفکندکههماکنوننیزاستفادهمی‌شود.

مفاهیمپایه

بافتهایگیاهیبسیارمتنوعندواصولاتنوعآنهادرنتیجهتکاملبوجودآمدهاست. بدینصورتکهگروههایگیاهیتکاملیافته‌تر ، دارایتنوعبافتیبیشتریمی‌باشند. بیشتریتنوعبافتیدرگیاهانگلدار (تکلپه‌ایودولپه‌ای) دیدهمی‌شود. چوندراینگروه ، بافتهاوسلولهابهحدوالاییازتکاملخودرسیدهاندوکاملااختصاصیشده‌اند.

 

درگروههایپست‌تر ، بافتهاتنوعکمتریدارندمثلادرخزه‌ها ، اگرچهتاحدزیادیتقسیمکارصورتگرفتهاماهنوزبافتهاتمایزکاملنیافتهوکاملااختصاصینشده‌اند. بنابراینبافتها ، عمدتاپارانشیمیمی‌باشندودرنهانزادانآوندی ، بعضیازبافتهانظیربافتهدایتکنندهبرای

 

بافتهایمحافظگیاهوظیفهگیاهمحافظتازگیاهدربرابرورودعواملبیرونیوبیماریزاوویروسهاومیکربهارابرعهدهدارندوبهدودستهاپیدرموپویدرمتقسیممی‌شوند.

 

بافتهایی‌که‌درگیاهان‌دیده‌می‌شوندعبارت‌انداز:

 

بافتهای‌: مریستم‌، پارانشیم‌، اپیدرم‌، پریدرم‌، کلانشیم‌، اسکلرانشیم‌وهمچنین‌بافتهای‌چوبی‌، آبکشی‌وترشحی‌. بافت‌پارانشیم‌را «بافت‌زمینه‌ای‌»بافتهای‌اپیدرم‌وپریدرم‌را «دستگاههای‌محافظ‌یاپوششی‌»، بافتهای‌کلانشیم‌واسکلرانشیم‌را «دستگاههای‌ نگاهدارنده‌یااستحکامی‌»وبافتهای‌چوبی‌وآبکشی‌را «دستگاههای‌هادی‌»گویند.

اپیدرم 

 


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید تحقیق در مورد انواع بافت در گیاهان جهت خرید تحقیق در مورد انواع بافت در گیاهان
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.