X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله ویتامین A

جمعه 18 تیر 1395 ساعت 19:34
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله ویتامین A

دانلود مقاله ویتامین A

دانلود مقاله ویتامین A

ازهزاران سال پیش نیاز به ماده ای که بتواند شبکوری رامعالجه کند
تشخیص داده شده بود.دریک کتاب طب مصری به نام ابرز پاپیروس که بیش از 3500سال قدمت دارد جگر کباب شده گاونر یاجگر خروس سیاه به عنوان غذاهای پیشگیری کننده ازشبکوری تجویز شده است .بقراط حکیم یونان باستان نیز خوردن جگرگاونررا توصیه کرده است.امروزه هم پزشکان سنتی درقبایل افریقای مرکزی جگرخروس راتجویز میکنند.
کشف اولیه ویتامین A به مک کالوم ودیویس ازدانشگاه ویسکانسین نسبت داده شده است.درسال 1913انها دریافتند که موشهای صحرایی تغذیه شده با جیره بدون ویتامین Aهمراه با چربی خوک رشدنکردند ولی موشهای تغذیه شده با همان جیره به علاوه کره رشد کردند .درسال 1915 مک کالوم از کره و زرده تخم مرغ ماده ای استخراج نمود وانرا محلول درچربی A نامید تا از ماده غذایی محلول دراب که ان رامحلول دراب Bنامیده بودند متمایزگردد. در سال 1917 مک کالوم گزارش دادکه در خشکی و ضخیم شدن قرنیه چشم (گزروفتالمی) دراثر کمبود ویتامین Aمیباشد .
در سال 1919 استین باک دریافت که موادی با فعالیت بیولوژیکی ویتامینAزرد بوده ( کره زرده تخم مرغ هویج وغیره) وباخوراندن کاروتن و گزانتوفیل (رنگدانه های زرد گیاهان ) به موش صحرایی فعالیت ویتامین A حاصل گردید . سپس آنها دریافتند که بسیاری از غذاهای بیرنگ مثل روغن کبد ماهی نیز پتانسیل فوق العاده ای از نظر ویتامین Aدارند .در سال 1930 مور از انگلستان نشان داد نشان داد که موشهای مبتلا به کمبود ویتامین A وقتی با کاروتن تغذیه شدند مقدار زیادی ویتامین A در جگر انها یافت شد . نقش پیش ویتامینی کاروتن وقتی مشخص گشت که کرر از سوئیس موفق به
تعیین ساختمان شیمیایی بتا کاروتن ( در سال 1930) و ویتامین A (در سال 1931 ) شد . ویتامین A اولین ویتامینی بود که ساختمان شیمیایی آن تعیین گشت .
در سال 1937 ویتامین Aبصورت خالص و به شکل متبلور در آزمایشگاه تولید شد . در سال 1947 برای اولین بار ویتامین Aبصورت مصنوعی تهیه شد . امروزه میلیونها کیلوگرم ویتامین A برای مصرف انسان و حیوانات تولید میشود .
وظایف ویتامینA

ویتامینAدربدن وظایف مختلفی دارد . بطور کلی وظایف ویتامین A را می توان به سه دسته مجزا تقسیم نمود :
1. انجام وظیفه طبیعی بافت پوششی ، بویژه غشا. مخاطی دستگاههای تنفسی ،گوارشی ،تناسلی ،ادراری
2. بینایی طبیعی ،بویژه بینایی در شب درتشکیل ارغوان بینایی purple) (visual
3. رشد طبیعی استخوانها درحیوانات درحال رشد ، بویژه ستون فقرات .
اگر نقش ویتامین A در بینایی به خوبی تعیین شده است ، اما درمورد سایروضایف این ویتامین اطلاعات زیادی در دست نیست . تحقیقات نشان داده است که از نظر متابولیکی ویتامین آ یک ماده فعال کننده غشاء سلول است و در عبور دادن مواد متابولیکی از غشاء سلولی و / یا تثبیت غشاء سلولی ممکن است نقش داشته باشد .
به طور کلی ، به علت نقش های مختلفی که ویتامین A در متابولیسم دارد ، کمبود آن ممکن است موجب بروز علایم متعددی به صورت زیر گردد :
1. خشک و ضخیم شدن بافتهای ترشح کننده مواد مخاطی و کاهش ترشح موادمخاطی و در نتیجه اختلال درانجام وظیفه طبیعی دستگاه های تنفسی ،
گوارشی ، تولید مثل و ادراری ، ومهیا شدن شرایط برای هجوم باکتری ها .
2. اختلال در بینایی طبیعی ، بویژه در نور کم به علت تولید ناکافی ارغوان بینایی .
3. رشد بیش از حد ومحدودیت منفذ بینایی جمجمه که در نتیجه آن عصب بینایی فشرده شده و کوری دایم ایجادمی شود .
4. محدود شدن ستون فقرات و در نتیجه افزایش فشار مایع مغزی نخاعی .
بنابر این ویتامین A به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تقریباً در تمام مراحل زندگی ، رشد ، تولید مثل ، مصرف مؤثر غذا ، ومقاومت در مقابل تنشهایی مثل بیماریهای عفونی و انگلی و درجه حرارتهای نامساعد محیط نقش دارد .

ویتامین A و بینایی
ویتامین A الکل و ویتامین A آلدئید ، در تشکیل ارغوان بینایی مؤثرند ، ولی شکل اسیدی ویتامین A یا اسید رتینوئیک هیچ نقشی در بینایی و تولید مثل نداشته ، اما سایر وظایف ویتامین A را به عهده دارد .
در شبکیه چشم ، ویتامین A الکلی یا رتینول تحت تأثیر یک آنزیم دهیدرژوناز به ویتامین A آلدئیدی یا رتینال تبدیل میشود . سپس ویتامین A آلدئیدی با یک پروتئین به نام اوپسین ترکیب می شود و از این ترکیب یک رنگ دانه حساس به نور به نام رودوپسین در سلول های استوانه ای شبکیه چشم تولید میشود . این رنگیزه عامل مؤ ثری در بینایی حیوان ، در نور کم می باشد . در حضورنور واکنش فوق به صورت معکوس انجام می شود .
ویتامین A آلدئیدی ( رتینال ) هچنین در یک واکنش شیمیایی مشابه در سلولهای مخروطی شبکیه چشم ، برای رؤیت رنگها در نور زیاد عمل می کند .
نقش ویتامین A در بینایی
نقش ویتامین A در نقاط دیگر بدن تا این حد واضح و مشخص نشده است . دانشمندان عقیده دارند که هیچ یک از اجزاء سلولی ، غیر از رودوپسین ، با ویتامین A ترکیب نمی شود . حیواناتی با کمبود ویتامین Aرشد کندی داشته و معمولاً در اثر گسترش عفونت می میرند ، اما اگر اینگونه حیوانات در محیط عاری از میکرو ارگانیسمهای بیماری زا باشند ممکن است مدت ها زنده بمانند .

 

شامل 14 صفحه WORD


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله ویتامین A جهت خرید دانلود مقاله ویتامین A
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.