پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 10:53
[ad_1] پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک فروشگاه فایل فروش

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک دسته: زبان و ادبیات فارسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 998 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 225

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

پیشکش …………………………………………

یادداشت ……………………………………….

فهرست مطالب ……………………………………

نمادها و نشانه­ها ……………………………….

 

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد………………………………………

1-2 بیان مسئله………………………………….

1-3 هدف و اهمیت موضوع……………………………

1-4 پرسش­های پژوهش……………………………….

1-5 فرضیه­های پژوهش………………………………

1-6 گستره‌ی پژوهش………………………………..

1-6-1 گستره‌ی جغرافیایی…………………………

1-6-2 گستره­ی زبانی…………………………….

   1-6-2-1 گویش­های مختلف زبان لری………………..

1-7 تحولات تاریخی لرستان…………………………

   1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشک………………..

1-8 وجه تسمیه­ی واژه­ی “لر” ……………………….

1-9 روش گردآوری داده­ها و تدوین پیکره ……………..

   1-9-1- جامعه­ی آماری………………………….

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش …………………………

2-1 پیشینه­ی نظری پژوهش ………………………….

2-1-1 درآمد ……………………………………

2-1-2 واج­شناسی زایشی معیار ………………………

2-1-3 واج­شناسی جزءمستقل …………………………

2-1-4 تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین ………..

2-1-4-1 مشاهده­یPR و کشف تناوب­های مختصه­ای …………..

2-1-4-2 کشف  UR………………………………….

2-1-4-2-1 شواهد درون پیکره­ای …………………….

2-1-4-2-2 معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی کشف بازنمایی زیرین    

2-1-4-2-3 شواهد برون پیکره­ای …………………….

2-1-4-3 تبیین رابطه­ی UR و PR …………………….

2-1-4-4 تبیین اشتقاق­های واجی و برهم­کنش­های بالقوه­ی قاعده­های واجی  

2-1-5 روش­شناسی انگاره­ی جزءمستقل…………………..

2-1-6 هندسه­ی مختصه­های واجی……………………….

2-2 پیشینه­ی توصیفی پژوهش…………………………

2-2-1 درآمد…………………………………….

2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری………..

2-2-2-1 گرامی (1371)……………………………..

2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)………………………..

2-2-2-3 بخشیان فر (1375)………………………….

2-2-2-4 میرزایی (1379)……………………………

2-2-2-5 مکینون (2002)…………………………….

2-2-2-6 آنونبی (2003) ……………………………

2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی..

2-2-3-1 پرمون (1375)……………………………..

2-2-3-2 نقش بندی (1375)…………………………..

2-2-3-3 پرمون (1380)……………………………..

2-2-3-4 پرمون (1381)……………………………..

2-2-3-5 محمدی (1382)………………………………..

2-2-3-6 مهاجرین کرمانی (1382)……………………..

2-2-3-7 سوهانی (1383)…………………………….

2-2-3-8 رستمی (1383)……………………………..

2-2-3-9 ناطوری (1383)…………………………….

 

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک

3-1 درآمد…………………………………….

3-2 توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشک……………

   3-2-1 همخوان­های انفجاری………………………

   3-2-1-1 انفجاری­های دولبی……………………..

   3-2-1-2 انفجاری­های دندانی-لثوی………………..

   3-2-1-3 انفجاری­های نرم­کامی……………………

   3-2-1-4 انفجاری­های ملازی………………………

   3-2-1-5 انفجاری­های چاکنایی……………………

3-2-2 همخوان­های خیشومی ………………………..

   3-2-2-1 خیشومی­های دولبی………………………

   3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی…………………….

   3-2-2-3 خیشومی­های لثوی……………………….

   3-2-2-4 خیشومی­های نرم­کامی…………………….

   3-2-2-5 خیشومی ملازی………………………….

3-2-3 همخوان­های لرزان………………………….

   3-2-3-1 لرزان­های لثوی………………………..

3-2-4 همخوان­های زنشی…………………………..

   3-2-4-1 زنشی­های لثوی…………………………

3-2-5 همخوان­های سایشی………………………….

   3-2-5-1 سایشی­های لبی-دندانی…………………..

   3-2-5-2 سایشی­های لثوی………………………..

   3-2-5-3 سایشی­های لثوی-کامی……………………

   3-2-5-4 سایشی­های ملازی………………………..

   3-2-5-5 سایشی­های چاکنایی……………………..

3-2-6 ناسوده­ها/ نیم­واکه­ها/ غلت­ها………………..

   3-2-6-1 ناسوده­های کناری لثوی………………….

   3-2-6-2 ناسوده­های سخت­کامی/ غلت­های افراشته­ی پیشین .

   3-2-6-3 ناسوده­های نرم­کامی (لبی شده)……………

3-2-7 همخوان­های انفجاری-سایشی…………………..

   3-2-7-1 انفجاری-سایشی­های لثوی-کامی…………….

3-3 توصیف آوایی واکه­های لری اندیمشک……………….

3-3-1 واکه­های پیشین……………………………

   3-3-1-1 واکه­های افراشته­ی پیشین ……………….

   3-3-1-2 واکه­های نیمه افراشته­ی پیشین……………

   3-3-1-3 واکه­های افتاده­ی پیشین…………………

3-3-2 واکه­های مرکزی……………………………

   3-3-2-1 واکه­های نیمه افراشته­ی مرکزی……………

3-3-3 واکه­های پسین…………………………….

   3-3-3-1 واکه­های افراشته­ی پسین…………………

   3-3-3-2 واکه­های نیمه افراشته­ی پسین…………….

   3-3-3-3 واکه­های افتاده­ی پسین………………….

3-4 جدول­های واج­گونه­های همخوانی و واکه­ای……………

3-5 معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک.

 

فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک

4-1درآمد……………………………………….

4-2شیوه‌ی ارائه پیکره‌ها و فرایندهای واجی……………

4-3فرایندهای واجی……………………………….

4-3-1……………………………….. خیشومی شدگی 

4-3-1-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-2………………………………….. لبی شدگی 

4-3-2-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………..

4-3-2………………………………….. واک­رفتگی 

4-3-3-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-3-2اشتقاق‌های غیرخطی………………………….

4-3-4…………………………………. زنشی شدگی 

4-3-4-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ی غیرخطی…………………………

4-3-5…………………………… پیش نرم‌کامی شدگی 

4-3-5-1تببین غیرخطی……………………………..

4-3-5-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-6فراگویی ناقص……………………………….

4-3-6-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-6-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-7همگونی در جایگاه خیشومی‌ها……………………

4-3-7-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-7-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-8کشش جبرانی…………………………………

4-3-8-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-8-2…………………………. اشتقاق‌های غیرخطی 

4-3-9قلب……………………………………….

4-3-9-1…………………………….. تبیین غیرخطی 

4-3-9-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک……………..

4-3-10-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-10-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-11واکه کاهی…………………………………

4-3-11-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-11-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………..

4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی…………………….

4-3-12-1 تببین غیرخطی……………………………

4-3-12-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واک‌دار……………..

4-3-13-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-13-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-14تغییر کیفیت واکه تاریخی…………………….

4-3-14-1 تبیین غیرخطی……………………………

   فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1 درآمد…………………………………….

5-2 دست­آوردهای پژوهش…………………………..

5-3 پیشنهادها…………………………………

کتاب­نامه‌ی فارسی…………………………………

کتاب­نامه‌ی انگلیسی……………………………….

پیوست­ها ……………………………………….

واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی……………………….

واژه­نامه‌ی انگلیسی به فارسی……………………….

چکیده………………………………………….

 

 

 

امروزه، واج­شناسان، صرف نظر از خطی یا غیرخطی بودن نگرششان به نظام‌های آوایی، به مسئله تقدم و تأخر در کارکرد قاعده‌های واجی معتقد هستند. در غیر این صورت، منطقاً، بایستی به توده‌ای بی‌سامان از قاعده‌های انباشته شده در حوزه‌ی نظام آوایی روی آورند. رویکرد سلسله مراتبی به نظام قاعده­ها در حوزه‌ی آوایی بر مبنای واقعیتی غیرقابل انکار استوار است: قاعده‌های حوزه‌ی مزبور، واقعاً، به یکدیگر مربوطند، به طوری که رعایت نشدن سلسله مراتب مزبور، قطعاً، باعث خواهد شد که صورت‌های زبانی پذیرفته شکل نگیرند. اما، آیا، الزاماً، تمامی قاعده‌ها، نسبت به یکدیگر، دارای تقدم و تأخر هستند؟ آیا می‌توان، در عین قائل بودن به این نظام سلسله مراتبی، به گونه‌ای نظریه را تدوین کنیم که قاعده‌های بی‌ارتباط به یکدیگر بتوانند به صورت موازی و هم‌زمان در اشتقاق شرکت کنند؟ (که، در این صورت، برخی از قاعده‌ها به صورت موازی و فضایی، یا، به اصطلاح، «غیرخطی»، و برخی دیگر، به صورت سلسله مراتبی و خطی ایفای نقش خواهند کرد)

    در این فصل، سعی شده که نظام آوایی گویش لری به شیوه‌ی غیرخطی، انگاره‌ی پسازایشی جزءمستقل، توصیف ‌شود.

 

4-2 شیوه‌ی ارائه­ پیکره‌ها و فرایندهای واجی

    نحوه‌ی ارائه­ی فرایندهای آوایی نقش آفرین در نظام آوایی گونه‌ی مورد پژوهش به این شکل است که ابتدا در زیر عنوان مربوط به هر فرایند، پاره ‌گفتارهای برگرفته از آوا نوشته‌های مورد استناد پژوهش، آورده می‌شوند که این پاره گفتارها نمونه‌هایی هستند که فرایند مذکور بر آن‌ها عمل کرده است. آن‌گاه، پس از نشان دادن تناوب مربوطه و سعی در کشف بازنمایی زیرین، تناوب مزبور تکمیل و بازنویسی می‌شود؛ سپس، قاعده­ی غیرخطی ناظر بر فرایند مورد نظر معرفی می‌شود و در مرحله‌ی آخر ترتیب عملکرد قاعده‌های مذکور با دیگر قواعد واجی دخیل در نظام آوایی گویش لری اندیمشک و تعامل آنها با یکدیگر، با توضیحات لازم ارائه می‌شود و به عنوان شواهدی بر تکمیل و تأیید تبیین‌های ارائه شده، نمونه‌هایی از اشتقاق نمایش‌های آوایی از بازنمایی‌های زیرین آورده خواهد شد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک , پایان نامه , پایان نامه ادبیات , دانلود پایان نامه , پایان نامه رشته ادبیات , دانلود پایان نامه ادبیات

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک
[ad_2] پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.