دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 10:49
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگو های خشونت در روابط زوجین بود. آزمودنی ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند که در سال 1384 از بین مراجعان به شورای حل اختلاف شهر قزوین انتخاب شده بودند. این تعداد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه مقیاس تاکتیک های تعارضی تجدید نظر شده (CTS-2) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک را پاسخ دادند. سپس در معرض جلسات آموزشی مدیریت خشم قرار گرفتند. داده های پژوهش به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که از لحاظ جنسیت، میزان تحصیلات ، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، سابقة اعتیاد، سابقة بیماری روانی، سابقة محکومیت قضایی، میزان درآمد خانواده، شغل و وضعیت سکونت همسران در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. سپس برای تعیین اثرمندی آموزش مدیریت خشم آزمون t مستقل انجام شد. محاسبات نشان داد که بین نمرات CTS-2 در پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار در سطح p وجود دارد یعنی زوجینی که در جلسات آموزشی شرکت کرده بودند، در پس آزمون خشونت کمتری را گزارش کردند.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین جهت خرید دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.