X
تبلیغات
زولا

تحقیق در موردتعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

سه‌شنبه 22 تیر 1395 ساعت 16:48
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
تحقیق در موردتعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

تحقیق در موردتعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

تحقیق در موردتعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:216

 

  

 فهرست مطالب

 

 

ًًًًًًَِِتوری ورودی (INLET SCREEN)

 (سپراتورهای اینرسی)

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS)

« جداکننده های رطوبت»

 خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS )

بازرسی های در حین کار(RUNINHG – INSPECTION )

نگهداری واحد(HOUSE KEEPING )

ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)

بازرسی ویژه

اندازه گیریهای کلیرنسی نازل(3F1, 2F1 )

ادی کارنت (EDDY CURRENT)

بورسکوپ(BORSCOPE )اطلاعات کاری


مقادیر اولیه در محاسبه کارائی


چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی)

بازرسی های ویژه


اندازه گیریهای کلیرنس نازل( در صورت نیاز)

بازرسی های با بورسکوپ

بازرسی احتراق

دمونتاژ

روشهای بازرسی

مونتاژ مجدد مونتاژ مجدد

 انبارکردن نازل سوخت

سوخت Fuel

میزان تکرار استارت (راه اندازی) Starting frequency

سیکل بارگیری Load Cycle

محیط Environment

تجارب تعمیراتی (Manitenance practices)


بازرسی احتراق (Combuston inspection)

بازرسی مسیر گاز داغ

بازرسی اساسی (Major Inspection)

فواصل بازرسی (Inspection Intervals)


تعمیر و نگهداری سیستم ها پمپ های روغن روغنکاری تانک روغن روغنکاری خواص روغن روغنکاری مبدل های حرارتی

مجموعه های رادیاتور و هدر (HEADER)

هیترهای غوطه ور در روغن روغنکاری

کوپلینگهای (DRESSER)

سیستمهای آب خنک کننده

چکهای فلو (میزان جریان)


فلو نسبت به افت فشار FLOW VERSUS PRESSURE DROP


پمپ آب خنک کننده که با گیربکس بکار می افتد Gear- driven

سیستم فورواردینگ سوخت مایع استاپ والوگازوئیل پمپ اصلی سوخت سیستم گازوئیل

مقسم سوخت (Flow Divider)


سلکتور والو (والو انتخاب کننده (selector-valve) نوزل سوخت

والوهای درین استارت ناموفق (False start)

سیستم سوخت گاز (در صورت مصداق)

والو Stop ratio و کنترل والو سوخت

پمپ کمکی تغذیة هیدرولیک

سیستم هوای خنک کننده و سیل کننده

سیستم هوای اتمایزینگ

کمپرسورهای اتمایزینگ (در On-base یا off-base)

پیش خنک کن هوای اتمایزینگ

سیستم حفاظتی اوراسپید (مکانیکی)

مجموعة بولت اوراسپید

 

 

 

ًًًًًًَِِتوری ورودی (INLET SCREEN)

تور های ورودی درست در بالای سپراتورهای( جداکننده های) اینرسی
(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و دیگر اشیاء مشابه جلوگیری شود. در این توربینها باید از تجمع زیاد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجریان آزاد هوا اطیمنان حاصل شود.

 (سپراتورهای اینرسی)

سپراتورهای اینرسی معمولاً( خودتمیز کننده) (SELE CLEANING ) بوده و برخلاف فیلترهای هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه می دارند به سرویس روتین نیاز ندارند هر چند در فواصل زمانی منظم سیستم فوق از نظر صحت اتصالات سیل یا آسیب اتفاق، باید بازدید شود سالی یک بار اطاقک های(CELLS) سپراتورهای اینرسی از نظر تجمع رسوبات باید مورد امتحان قرار گیرد. پوشش نازک از غبار، طبیعی بوده و کارکرد یا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخی واحدها ممکن است در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) یا بخارات مشابه دیگر در هوا رسوبات ضخیم تری از کثافت قشری تجمع کنند. چنین تجمع در سپراتور سبب  کاهش راندمان تمیزکنندگی یا تنگی مسیر عبور هوا یا هر دو مورد می شود در چنین سطوح تیغه ها و(یا) وزیدن هوای فشرده می تواند تمیز کرد. سپراتورهای اینرسی قابل جداشدن(دراوردن) را می تواند در محلول دترژنت یا جدول مناسب دیگری تمیز کرد. وزنده های تخلیه به بیرون(BELLD- BLOWERS) وقتی که توربین در حال کار باشند روشن باشد. اگر وزنده های فوق در موقع کار توربین در حال عمل نباشد سپراتورهای اینرسی دارای راندمان تمیز کاری نخواهند بود.

 

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS)

ممکن است یک ردیف از پیش فیلترهای میانی در پائین دست(DONSTREAM) سپراتورهای اینرسی و در ست در بالا دست  فیلترهای میانی با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پیش فیلترهای میانی طولانی کردن عمر مفید فیلترها با راندمان بالا میباشد.  واحد باید فقط با فیلترهای نصب شده تمیز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود. سپس فیلترها می بایست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فیلتراسیون می باشد. وقتی افزایش نشان داده شده توسط گیج فشار متناظر با مقدایر توصیه شده توسط تولیدکننده فیلترباشد پیش فیلترها باید تعویض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پیش فیلترهای نو افت فشار در فیلترهای با راندمان بالا باید ثبت و با مقدار اولیه
(ORIGINAL) مقایسه شود. روش فوق باید تکرار شود تا موقعی که افت فشار در طول فیلترهای با راندمان بالا به حدهای یقین شده توسط تولیدکننده فیلتر برسد، در این موقع فیلترهای با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) باید تعویض شود.

WARNING

 

**                     **

 

«در موقع کارکردن توربین گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کویه فیلتر وروی ممکن است سبب بسته شدن سریع درب یا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کویه شود در موقع کار توربین نباید وارد کویه فیلتر شد مگر آنکه پیش بینی های خاص از نظر ورود ایمن و بی خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».

 پیش فیلترهای میانی را در حین کار توربین گاز می توان تعویض کرد در موقع اجرای چنین کاری:

 1- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنید.

2- تمام چیزهای شل را از جبیبها د رآورده، عینک و کلاه ایمنی را محکم کنید.

 3- پیش فیلترها را درآورید این کار را با ردیف بالائی فیلترها شروع کنید.

 4- اول از همه تمام پیش فیلترهای کثیف را درآورده و سپس شروع به نصب فیلترهی تمیز کنید.

 5- نصب فیلترهای تمیز را با ردیف پائین فیلترها آغاز کنید.

 « فیلترهای میانی با راندمان بالا»

فیلترهای با راندمان بالا در پائین دست سپراتورهای اینرسی واقع شده و مرحله آخری فیلتراسیون را شامل می شود. راندمان آنها حدود 7/99 درصد درتست غبار ظریفA-C می باشد. دقیقترین روش برای تعیین زمان نیاز فیلترهای فوق به تعویض اندازه گیری افزایش تنگی ناشی از تجمع آلوده کننده ها در این بخش می باشد. برای تعیین این موضوع واحد باید فقط با فیلترهای با راندمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فیلتراسیون می یاشد. موقعیکه افزایش در افت فشار که توسط گیج فشار نشان داده میشود متناظر با مقدار توصیه شده توسط تولیدکننده فیلتر باشد فیلترها باید درآورده شده و بجای آنها فیلترهای نو نصب شود. در موقع نصب فیلترهای نو باید دقت شود تا اطمینان حاصل شود که همه واشرها در وضعیت و موقعیت صحیحی باشند. از لبه فیلترها و قاب نگهدارنده  نباید هیچگونه نشتی موجود باشد.

WARNING

 

**                     **

« نباید در حین کار کردن توربین گاز مبادرت به تعویض المانهی فیلتر با راندمان بالا نمود.»

 درب بای پاس (BY PASS – DOOR )

در پائین دست المانهای فیلتر درب( با دربهای) بای باس واقع است. دربهای فوق طوری طراحی شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتیک به مقدار معین شده از قبل بطور شاخص ، باز شوند دربه بطور نرمال نباید باز شوند. در بهای فوق به عنوان وسیله ای ایمنی برای جلوگیری از شات دان توربین و (یا) از داخل ترکیدن
(IMPLOSTON ) کانال ورودی در اثر بلوکه شدن ناگهانی یا غیر نرمال سیستم ورودی طراحی شدند. بنابراین اهمیت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتیک به مرحله ای برسد که درب بای باس باز کند سیستم تمیز کننده هوا سرویس شود.موقعی که درب بای باس بازشد توربین غیر حفاظت شده بوده و هوای غیر فیلتر خواهد بلعید. دریچه بای باس واشرگذاری شده تا از نشتی های هوا جلوگیری شود. این واشرها بطور متناوب باید چک شده و در صورت مشاهده لیک های احتمالی تعمیر شود. جهت درب بای باس سوئیچی فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم میدهد درصورت وقوع چنین آلارمی می بایست فوراً جهت تعیین و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالی یکبار باید لیمیت سوئیچ(LIMIT SWITCH) بطور دستی بکا رانداخته شود تا کارکد صحیح مدار چک شود.

 

 


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید تحقیق در موردتعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز جهت خرید تحقیق در موردتعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.