دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد

دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 11:37
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد

نسبت آنی را که نسبت سریع هم می گویند از طریق تقسیم دارایی های آنی یا سریع بر بدهی های جاری حاصل می شود. این نسبت بیان می کند که توان شرکت در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های آنی چه قدر است. البته لازم به ذکر است که این نسبت هرچه بالاتر باشد از دید اعتباردهندگان مناسب و مطلوبتر است. بر اساس تحلیل مدیران مالی مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت را معادل یک بودن نسبت آنی شرکت می دانند.
از دید تحلیل گران مالی این نسبت های آنی محاسبه شده برای شرکت رینگ سازی مشهد برای سال 82 و 83 چون کمتر از یک هستند مطلوب نمی باشد این به معنی آن است که شرکت از محل دارایی های آنی خود قادر به پرداخت بدهی های جاری خود نمی باشد. این شرکت در سال 82 فقط 46/0 از بدهی های جاری خود را از محل دارایی های آنی می تواند پرداخت کند و در سال 83 هم فقط معادل 34/0 از بدهی های جاری خود را می تواند از محل دارایی های آنی جبران کند.
لازم به ذکر است که هرچقدر نسبت های آنی و جاری کوچکتر باشند از دید مدیریتی مطلوبتر است. چون به هر میزانی که نسبت های جاری و آنی کوچکتر باشد یعنی دارایی های جای کمتری در شرکت وجود دارد و شرکت وجوه نقد کمتری را به صورت راکت نگهداری می کند که این هزینه های ناشی از راکت بودن سرمایه و هزینه های سرمایه را کاهش می دهد و منجر به افزایش کارآیی و بهره وری می گردد. لذا هرچه این نسبت های کوچکتر باشند از دید مدیریت مناسب تر است.

 

شامل 21 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد جهت خرید دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.