X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله اطلاعات متاUPML

پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 21:10
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله اطلاعات متاUPML

دانلود مقاله اطلاعات متاUPML

دانلود مقاله اطلاعات متاUPML

روش های حل مسأله، طرح های قابل مصرف مجدد و عوامل اجرای بخش علی و معلولی سفیهای علمی را فراهم می کند. در زمینهIBPOW، مرحله اول ما زبان توصیف روش حل مسأله یکسان (UPML) را توسعه دادیم و به توصیف و عملکرد چنین طرح‌‌ها و عواملی برای ساده تر شدن مصرف نیمه اتومات و پذیرش آنها کمک کردیم. این گزارش بیانگر دومین توجه هستی شناسی- متارUPML است. همچنین سینکت‌های شبکه  UPMLو ارزیابی روش های احتمالی برای ارائه زبان مناسب مدل سازی و تغییرات هستی شناسی،oll به عنوان یک اصل پایه درUPML را فراهم می کند.

1- مقدمه

هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه های هوشی است که توانایی تشکیل سیستم های علمی را از عوامل قابل مصرف در شبکه گسترده جهانی دارند.IBPOW، تحقیقی در زمینه پایگاه های اطلاعاتی متفاوت، تکنولوژی شبکه و عملکرد داخلی آن با تکنولوژی سیستم علمی با نام هستی شناسی و روش های حل مسأله انجام داده است. سیستم های علمی، سیستم های کامپیوتری هستند که به بررسی مسائل پیچیده، با کمک علم پرداخته‌اند. ممکن است علم و دانش توسط انسان ها یا به شکل اتومات و با استفاده از تکنیک های آموزشی، مقایسه ای و استقرایی کسب شود. دانش، عمدتاً اخباری است به جای این که با استفاده از لگاریتم های پیچیده رمزگذاری شود و از این لگاریتم های مربوط جهت حل مسائل با کمک این دانش استفاده می شود. علیرغم اهمیت آشکار و دانش مربوط به پویایی فرایند حل مسأله،KBSها معمولاً این دانش را نادیده می گیرند. Clorag سال1983، چندین مثال ارائه کرد که مهندسین علوم مختلف اساساً دانش کنترلی را با قوانین منظم تولید و اجرای این قوانین به همراه موتور فعال عمومی و ارائه رفتارهای فعال مورد نظر کدگذاری کرده اند. آشکار ساختن این دانش و منظور کردن آن به عنوان بخشی مهمی از دانشک کلی در سیستم علمی، دلیل منطقی است که روش های حل مسأله را ایجاد می کند.

شامل 35 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله اطلاعات متاUPML جهت خرید دانلود مقاله اطلاعات متاUPML
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.