دانلود مقاله آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 15:15
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

دانلود مقاله آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

دانلود مقاله آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه  های ثابت می  باشد.
2- دامنه کاربرد
این استاندارد در مورد سردخانه  های ثابت که از گاز آمونیاک به عنوان شاره سرمازا استفاده می  کنند، کاربرد د ارد.
3- تعاریف
در این استاندارد واژه  ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده می  شود:
3-1- سردخانه  های ثابت آمونیاکی - مجموعه  ایست از ساختمان و تجهیزات که بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراکی و فاسد شدنی را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبی (رطوبت نسبی ) و در صورت لزوم سایر شرایط موردنیاز را با استفاده از آمونیاک تامین نماید. (رجوع شود به استاندارد ملی 1899)
3-2- آمونیاک - ترکیبی است با فرمول شیمیایی  NH3و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی  رنگ  ، با بوی بسیار نافذ ، قلیائی  ، سبکتر از هوا و تقریبأ  50درصد وزن هوا می  باشد.
3-3- شاره سرمازا - به ماده  ای که برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم  های گرماگیر (سرمازا) بکار می  رود اطلاق می  شود.
3-4- فشارنده یا کمپرسور - ابزاری است که به صورت مکانیکی بر فشار بخار شاره سرمازا می  افزاید
3-5- واحد کمپرسور 1 - تشکیلات متراکم کننده شاره سرمازا بدون تقطیر کننده و مخزن مایه را گویند.
3-6- تقطیر کننده یا کندانسور 2 - بخشی است که در آن با تبادل حرارت  ، شاره سرمازای فشرده شده  ، گرما از دست داده و به مایع تبدیل می  شود.
3-7- واحد تقطیر 3 - ترکیب ماشین  آلات ویژه  ای شامل : یک یا چند کمپرسور پرقدرت  ، تقطیر کننده  ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی در سیستم سردساز می  باشد.

هدف
دامنه کاربرد
تعاریف
اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاک
5- نشت گاز آمونیاک
اثرات زیست محیطی ناشی از نشت آمونیاک
اصول پیشگیری از نشت گاز آمونیاک
روش مقابله با نشت آمونیاک

 

شامل 24 صفحه فایل word

 


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها جهت خرید دانلود مقاله آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.