دانلود مقاله تعیین عیار پروتئین

چهارشنبه 16 تیر 1395 ساعت 21:06
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله تعیین عیار پروتئین

دانلود مقاله تعیین عیار پروتئین

دانلود مقاله تعیین عیار پروتئین

اسیدینه ای را که در واکنش فوق ظاهر میگردد میتوان در مجاورت فنل فتالئین با سود تیتره نموده و از روی عبارت پروتئین به نسبت درصد پروتئینهای موجود در شیر پی برد. عیار پروتئین که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده میشود عبارتست از تعداد میلی لیترهای سود که برای 25 میلی لیتر شیر لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئید در مجاورت فنل فتالئین رنگ استاندارد بدست آید عیار پروتئین در شیرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئین را نشان میدهد.
وسائل لازم برای آزمایش:
-    یک بورت مدرج (تا 01/0 میلی لیتر).
-    2بشر 250تا 400 میلی لیتری
-    یک پیپت 25 میلی لیتری.
-    یک پیپت 5/0 میلی لیتری
درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئینهای شیر ساخت ژربر استفاده نمود. این دستگاه شامل بورتیست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئینها را مستقیماً در 25 میلی لیتر شیر نشان میدهد.
معرف های لازم برای آزمایش:
1-    محلول سود (n143/0) عاری از
2-    محلول الکلی فنل فتالئین(2گرم فنل فتالئین را با الکل 96 درجه به 100 میلی لیتر میرسانیم).
3-    محلول اکسالات دو پتاس (28 گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به 100 میلی لیتر میرسانیم).
4-    محلول تجارتی فرمالین 40 درصد
5-    محلول سولفات دوکوبالت (25 گرم سولفات دوکوبالت   را با آب مقطر به 100    میلی لیتر میرسانیم).
در صورت امکان میتوان از معرفهای آماده ساخت ژربر که برای 200 آزمایش کافیست استفاده نمود.
مشخصات نمونه مورد آزمایش:
شیر مورد آزمایش نباید حاوی مواد نگهدارنده مانند بی کرمات دوپتاس یا فرمل باشد نمونه را قبل از آزمایش بحرارت 20 درجه سانتیگراد رسانده و بدون اینکه کف کند خوب بهم میزنیم.

 

شامل 11 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله تعیین عیار پروتئین جهت خرید دانلود مقاله تعیین عیار پروتئین
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.