X
تبلیغات
رایتل

پایان نامه درباره روسپی گری فحشا

سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:44
[ad_1] پایان نامه درباره روسپی گری فحشا فروشگاه فایل فروش

پایان نامه درباره روسپی گری فحشا

پایان نامه درباره روسپی گری فحشا دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 177 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 227

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است سئوال اصلی پژوهش این است که آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و … ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه درباره روسپی گری فحشا , پایان نامه کارشناسی ارشد پایان نامه کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا , دانلود , دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد پایان نامه کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا , پایان نامه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

پایان نامه درباره روسپی گری فحشا
[ad_2] پایان نامه درباره روسپی گری فحشا
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.